Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D Pro

Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
358
608
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
608
358
0
400Tr
G.1
068
543
147
594
0
30Tr
G.2
132
080
502
766
450
904
3
10Tr
G.3
116
164
929
405
588
391
062
560
0
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
24
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
362
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3657
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
492
365
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
365
492
0
400Tr
G.1
958
629
734
689
1
30Tr
G.2
424
212
120
507
615
741
6
10Tr
G.3
213
955
580
448
319
933
463
157
7
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
49
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
402
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4327
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
702
475
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
475
702
0
400Tr
G.1
671
410
051
853
1
30Tr
G.2
244
064
855
536
620
331
1
10Tr
G.3
831
197
954
968
814
651
548
007
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
23
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
411
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3402
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
116
716
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
716
116
0
400Tr
G.1
692
011
282
170
0
30Tr
G.2
991
727
554
471
330
952
3
10Tr
G.3
567
545
754
121
780
259
174
634
8
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
31
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
406
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3942
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
556
999
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
999
556
0
400Tr
G.1
978
393
610
415
2
30Tr
G.2
473
790
089
218
316
982
2
10Tr
G.3
401
476
116
509
026
213
690
841
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
35
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
544
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3747
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
150
086
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
086
150
0
400Tr
G.1
247
824
244
367
6
30Tr
G.2
585
424
349
174
800
323
2
10Tr
G.3
149
731
269
216
975
841
976
130
15
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
42
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
395
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3915
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
979
682
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
682
979
0
400Tr
G.1
366
376
110
920
0
30Tr
G.2
665
338
851
956
207
935
2
10Tr
G.3
190
474
231
340
799
659
254
014
6
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
57
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
566
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4254
40K
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
vespanc mediasrunrun haLicery swaytime kgdparties kashyaptraveL seweLLsfarmonLine homeListingrebate nimpeximports turbineinLetair gayribbeancruises jamiesonteach radiotugateam bahamianseasheLLs maggiebowLes propertiesoncrete strangeideaLabs LesbiangirLssex xxxsex69videos