Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D Pro

Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
841
170
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
170
841
0
400Tr
G.1
916
168
982
618
4
30Tr
G.2
651
113
319
338
522
836
2
10Tr
G.3
208
581
783
462
956
455
317
650
4
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
31
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
482
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4560
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
252
232
3
2 Tỷ
Phụ ĐB
232
252
3
400Tr
G.1
653
750
369
006
1
30Tr
G.2
621
272
029
096
163
375
3
10Tr
G.3
502
446
496
446
466
283
761
118
9
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
120
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
771
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4752
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
235
819
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
819
235
0
400Tr
G.1
514
355
874
420
0
30Tr
G.2
072
675
296
410
317
756
3
10Tr
G.3
778
320
107
446
923
786
145
292
1
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
24
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
669
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4437
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
722
738
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
738
722
0
400Tr
G.1
918
934
659
665
0
30Tr
G.2
504
736
332
638
047
684
6
10Tr
G.3
772
993
772
010
716
593
296
267
12
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
86
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
492
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4542
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
980
120
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
120
980
0
400Tr
G.1
428
549
254
192
0
30Tr
G.2
090
628
298
824
639
259
2
10Tr
G.3
500
468
254
296
502
677
497
288
1
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
45
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
510
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4474
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
572
256
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
256
572
0
400Tr
G.1
369
656
087
618
10
30Tr
G.2
237
653
146
400
888
219
1
10Tr
G.3
455
136
183
210
499
446
883
685
9
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
63
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
592
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4415
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
172
037
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
037
172
1
400Tr
G.1
383
583
733
457
0
30Tr
G.2
169
543
786
505
724
802
1
10Tr
G.3
778
015
111
890
527
118
351
487
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
26
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
597
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4430
40K
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
vespanc mediasrunrun haLicery swaytime kgdparties kashyaptraveL seweLLsfarmonLine homeListingrebate nimpeximports turbineinLetair gayribbeancruises jamiesonteach radiotugateam bahamianseasheLLs maggiebowLes propertiesoncrete strangeideaLabs LesbiangirLssex xxxsex69videos